Kwaliteit en snelheid

KwaliteitWat verstaan we eigenlijk onder reparatiekwaliteit?

Voor de een is dit de snelheid waarmee een reparatie wordt uitgevoerd.
Een ander zegt juist dat het de duurzaamheid is de reparatie.
Een volgende noemt de verbetering van eigenschappen kwaliteit.
Weer een ander vindt de communicatie of het proces getuigen van kwaliteit.
Kortom; vaak is de klant die bepaalt wat kwaliteit is.
Kan dit wel?
Is de tevredenheid van een klant veelal niet van korte duur?
Wij hebben het volgende motto:
We repareren uw toestel alsof het ons eigen toestel is.
Bovenaan staat dan:
1 Degelijke reparatie, dus herhaling van klachten tot een minimum beperken.
2 Duidelijke communicatie; dus geen geheimzinnigheid.
3 Daar waar mogelijk en prijstechnisch rendabel, verbeteringen aanbrengen.
4 en tot slot een snelle doorstroom.

Natuurlijk staat dat laatste punt op gespannen voet met de eerste drie. Het is daarom dat we het ook als laatste noemen. Soms is het repareren erg tijdrovend. Vooral als er meerdere fouten aanwezig zijn of meerdere componenten afwijken van de fabrieksspecificaties. In het vakjargon heet dit “verborgen gebreken”. Dat klopt wel want de ene fout verhult de andere waardoor de technicus vaak op het verkeerde spoor wordt gezet tijdens het analyseren. In deze situatie gaat de reparatietijd snel omhoog. Veelal wordt dan gekozen voor vervangen van grotere delen. Bij Electronicare hebben we een ander doel. We investeren in onderzoek zonder direct door te berekenen aan één klant. Als we onze kennis verhogen dan komt dit de reparatiekwaliteit ten goede en uiteindelijk is de het dan ook voordeliger voor ons en de klant.

Reageer!